HOME2019-02-19T01:12:26+00:00

X VITAMIN je galerija koja se bavi ispitivanjem metabolizma savremene umetnosti u Srbiji.
Zastupa umetnike srednje i mlađe generacije i sarađuje sa institucijama i pojedincima iz zemlje i inostranstva na realizaciji različitih projekata koji su u vezi sa vizuelnim umetnostima.
Povremeno organizuje edukativne programe kao i razgovore o umetnosti i druge slične događaje namenjene široj publici.
Cilj pokretača galerije X VITAMIN je da ustanove kvalitetnu i kontinuiranu podršku u produkciji, prezentaciji i promovisanju savremenog umetničkog stvaralaštva koje nastaje na teritoriji Srbije, kako u zemlji tako i u insotranstvu.

Osnivači galerije
Ksenija Marinković, istoričarka umetnosti
Milorad Stajčić, umetnik